18 de out. de 2018

Listaxe definitivo de admitidos para o comezo da quenda semestral outubro 2018-novembro 2019

A continuación se publica a listaxe definitiva na solicitude de prazas para a quenda semestral de ensaios que dará comezo o vindeiro luns, 22 de outubro.


Os grupos admitidos foron convocados, nos enderezos de e-mail facilitados nas súas inscricións, á xuntanza de adxudicación de horarios.

Share:

4 de out. de 2018

Festival Solidario Coruña En Directo 14A Sala O Túnel acollerá o vindeiro xoves 11 unha nova edición do Festival Solidario Coruña En Directo, a iniciativa musical que conta con grupos usuarios dos Locais de Ensaio municipais e cuxos beneficios se destinan a unha entidade social. Con esta cita serán 14 as ocasións nas que se celebre o evento, cuxo formato tamén tenta dar protagonismo a grupos que comezan a dar os primeiros pasos no eido musical, ademais de mostrar o traballo de bandas que comparten cartaz con proxectos de longa traxectoria, xa que algúns deles teñen participado en eventos tan potentes como o Festival Noroeste.

A sala, situada nos baixos do Coliseum, abrirá as súas portas a partires das 19.00 h para dar paso a diferentes estilos musicais, como o rock, pop, indie, metal, hip-hop ou música tradicional galega. En total, serán 5 horas de concerto nas que participarán 43 mozas e mozos de 10 grupos usuarios dos Locais: 011Studios, Chomoloco, Crimson & Clover, Dequenvessendo, Norwaves, Sala 5, Shock, Theta Waves, Tripod3 e Wondermind.

A proposta ten un claro carácter solidario, polo que os beneficios que se recaden da cita destinaranse ao Banco de Alimentos Rías Altas. A entrada, como é habitual, será de balde, polo que, para acceder á sala, o público deberá achegar un mínimo de 2 litros de leite. Para máis información, consulta nas redes sociais o cancelo #CoruñaEnDirecto.Share:

1 de out. de 2018

Listaxe provisional de admitidos para a quenda semestra de ensaios outubro 2018 - marzo 2019


A continuación se publican as listaxes provisionais na solicitude de prazas para a quenda semestral de ensaios que comezará o 22 de outubro:
Unha vez publicada a listaxe provisional, ábrese un prazo de 10 días naturais desde a publicación, para que os/as interesados/as podan presentar as alegacións que estimen convintes. Finalizado este prazo, publicarase a listaxe definitiva. Os grupos que consten con solicitudes incompletas poderán enviar a documentación requerida ao enderezo de e-mail xuventude@coruna.es.

De existir algún grupo que, tendo presentada a súa solicitude en prazo, non apareza nesta listaxe, poderá porse en contacto cos Locais de Ensaio do Concello da Coruña no e-mail: locaisdensaio@gmail.com.

Todos os grupos que finalmente resulten aptos serán convocados mediante e-mail á xuntanza de adxudicación de horarios. Nela, como é costume, iranse repartindo os horarios dispoñibeis segundo a orde estipulada no regulamento interno, precisando a asistencia dun/dunha representante de cada grupo. Os grupos aptos que non asistan á xuntanza, xunto aos grupos cuxas solicitude fora enviada unha vez rematado o prazo ordinario de inscrición, conformarán a listaxe de agarda. Nela, ofertaranse por orde de solicitude os horarios que queden sen adxudicar.
Share:

12 de set. de 2018

A túa música, o teu local: Aberto novo prazo ordinario de inscriciónOs Locais de Ensaio do Concello da Coruña abren un novo prazo de inscrición para ensaiar nas súas instalacións durante o vindeiro semestre. Para inscribirse, deberase facilitar toda a documentación requerida ao enderezo electrónico: xuventude@coruna.es. As inscricións deberán adxuntar:

- Solicitude debidamente cuberta
- Fotocopia do DNI de todas as persoas integrantes do proxecto musical
- Certificado de empadroamento, con data de 2018, ou ben matrícula nun centro educativo da cidade para o curso 2018/2019 de, cando menos, o 50% dos/as integrantes do grupo
- Permiso do pai, nai, ou responsábel legal de todas as persoas menores de 18 anos, asinado e acompañado pola fotocopia do DNI da persoa que dá o permiso

Como atoparás nas bases de convocatoria, os requisitos para acceder aos ensaios son:

- Que cando menos a metade do grupo sexa menor de 30 anos
- Que cando menos a metade do grupo certifique vivir actualmente na Coruña, ou ben curse estudos nun centro educativo da cidade

O periodo de inscrición ordinario comprende desde o xoves 13 até o venres 28 de setembro ás 14.00 h CET. As solicitudes enviadas logo dese intre tramitaranse unha vez comezada a nova quenda de ensaios, formando eses grupos a listaxe de agarda por orde de recepción das solicitudes.

Os novos horarios darán comezo o luns 22 de outubro. A listaxe provisional de grupos admitidos publicarase o 3 de outubro, dando pé a un prazo de reclamacións e de presentación de documentación requerida que rematará o sábado 13 de outubro. A partires do 15 de outubro presentarase a listaxe definitiva de admitidos, convocando a (cando menos) un/unha representante de cada un deses grupos á xuntanza de asignación de horarios.

Share:

11 de abr. de 2018

Listaxe definitivo de admitidos para o comezo da quenda semestral abril-outubro 2018

A continuación se publica a listaxe definitiva na solicitude de prazas para a quenda semestral de ensaios que dará comezo o vindeiro 23 de abril.
 
Os grupos admitidos foron convocados, nos enderezos de e-mail facilitados nas súas inscricións, á xuntanza de adxudicación de horarios que terá lugar o venres 20 ás 20.00 h no Espazo de Iniciativas Xuvenís (r/ Matadoiro, 68).
Share:

28 de mar. de 2018

Listaxe provisional de admitidos para a quenda semestral de ensaios abril-outubro 2018

A continuación se publican as listaxes provisionais na solicitude de prazas para a quenda semestral de ensaios que comezará o 23 de abril:

Unha vez publicada a listaxe provisional, ábrese un prazo de 10 días naturais desde a publicación, para que os/as interesados/as podan presentar as alegacións que estimen convintes. Finalizado este prazo, publicarase a listaxe definitiva. Os grupos que consten con solicitudes incompletas poderán achegar a documentación requerida ao enderezo de e-mail xuventude@coruna.es.

De existir algún grupo que, tendo presentada a súa solicitude en prazo, non apareza nesta listaxe, poderá porse en contacto cos Locais de Ensaio do Concello da Coruña no e-mail: locaisdensaio@gmail.com

Todos os grupos que finalmente resulten aptos serán convocados mediante e-mail á xuntanza de adxudicación de horarios. Nela, como é costume, iranse repartindo os horarios dispoñibeis segundo a orde estipulada no regulamento interno, precisando a asistencia dun/dunha representante de cada grupo. Os grupos aptos que non asistan á xuntanza, xunto aos grupos cuxa solicitude foi enviada unha vez rematado o prazo ordinario de inscrición, conformarán a listaxe de agarda. Nela, ofertaranse por orde de solicitude os horarios que queden sen adxudicar.
Share:

11 de mar. de 2018

Ensáiate!: Aberto novo prazo ordinario de inscrición


Ábrese un novo prazo de inscrición para optar a unha das 48 prazas de ensaios dispoñibeis para os vindeiros 6 meses. De vos interesar, deberase facilitar toda a documentación requerida ao enderezo electrónico: xuventude@coruna.es. As inscricións deberán adxuntar:

- Solicitude debidamente cuberta
- Fotocopia do DNI de todas as persoas integrantes do grupo
- Certificado de empadroamento, con data de 2018, ou ben matrícula nun centro educativo da cidade para o curso 2017/2018 de, alo menos, o 50% dos/as integrantes do grupo
- Permiso do pai, nai, ou responsábel legal de todas as persoas menores de 18 anos, asinado e acompañado pola fotocopia do DNI da persoa que dá o permiso

Como atoparás nas bases de convocatoria, os únicos requisitos para acceder aos ensaios son:

- Que, alomenos, a metade do grupo sexa menor de 30 anos
- Que, alomenos, a metade do grupo certifique vivir actualmente na Coruña, ou ben curse estudos actualmente nun centro educativo da cidade

O periodo de inscrición ordinario comprende desde o luns 12 até o domingo 25 ás 14.00 h CET. As solicitudes enviadas logo dese intre tramitaranse unha vez comezadaa a nova quenda de ensaios, formando eses grupos a listaxe de agarda por orde de recepción de solicitudes.

Os novos horarios darán comezo o luns 23 de abril. A listaxe provisional publicarase o 28 de marzo, dando pé a un prazo de reclamacións e de presentación de documentación requerida que rematará o sábado 7 de abril. A partires do 11 de abril presentarase a listaxe definitiva de admitidos, convocando a (alomenos) un/unha representante de cada un deses grupos á xuntanza de adxudicación de horarios.
Share:

Incrición obradoiros ou masterclasses

número de visitas

Participación e Innovación Democrática

Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña (CMIX)

Blog Archive