08/09/2014

Novo periodo de inscrición para a quenda semestral outubro 2014 - marzo 2015


Comeza o curso, comeza unha nova etapa. Como cada 6 meses, refaremos o cadrante de horarios de ensaio, dando a oportunidade a novos grupos que queiran achegarse ás nosas instalacións 3 horas á semana. O traballo deses grupos poderá verse reflectido tanto nos festivais que semestralmente producimos, con caracter solidario (polo xeral na Sala O Túnel do Coliséum, ou no Auditorio do Centro Ágora), e na edición anual do CD recopilatorio con temas dos grupos que pasaron polo noso estudio de gravación, así como tentamos dar nocións de auto-produción para xestionar os vosos proxectos musicais.

Para iso, deberedes presentar:
- Solicitude debidamente cuberta (importante non deixar nengún campo sen cubrir, para poder contactar con vós)
- Fotocopia dos DNI´s de todos/as os/as integrantes do grupo
- Certificado de empadroamento no Concello da Coruña, con data de 2014, ou ben matrícula nun centro educativo da cidade para o curso 2014-15 de, alo menos, o 50% dos/as integrantes do grupo
- Permiso paterno/materno/ do titor de todos/as os/as menores de 18 anos, asinado e acompañado pola fotocopia do DNI da persoa que da o permiso

Os arquivos de solicitude e permiso a menores podes atopalos neste mesmo blogue.

A data límite para recibir as inscrición é o sábado 20 de setembro, ás 14.00 h (os grupos que entreguen a solicitude desde o luns 22 en diante, entrarán directamente na listaxe de agarda, facilitándolles os horarios valeiros, en caso de telos, por orde de entrega).

Os únicos grupos exentos de presentar solicitude son os que actualmente constan na listaxe de agarda, ao presentar a solicitude para ensaiar na quenda que este mes remata e non atopar opcións de ensaio válidas para o grupo.

O lugar de recepción de solicitudes é a oficina do CMIX, no Fórum Metropolitano (r/ Río Monelos, 1).
Horario: Luns a Venres de 10.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h, e o sábado 20 de 11.00 a 14.00 h.

A nova quenda dará comezo o 1 de outubro. O luns 22 de setembro emitirase unha listaxe provisional de admitidos, convocando a eses grupos ao evento de asignación de horario.
Share:

Incrición obradoiros ou masterclasses

número de visitas

Participación e Innovación Democrática

Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña (CMIX)

Blog Archive