5 de out. de 2016

Listaxe provisional de admitidos para a quenda semestral outubro 2016 - marzo 2017

A continuación se publican as listaxes provisionais na solicitude de prazas para a quenda semestral de ensaios que comezará o 24 de outubro.
Unha vez publicada a listaxe provisional, ábrese un prazo de 10 días naturais, desde a publicación, para que os/as interesados/as podan presentar as alegacións que estimen convintes. Finalizado este prazo, publicarase a listaxe definitiva. Os grupos que consten con solicitudes incompletas poderán achegar a documentación requerida nun dos rexistros municipais en horario de 08.00 a 14.00 h (agás no de novo mesoiro, que abre ás 09.00 h), ou o sábado 8 de 09.00 a 13.00 h nos rexistros de María Pita ou do Fórum Metropolitano. Esta documentación tamén se poderá entregar de xeito telemático a través da Sede Electrónica. O prazo rematará, en ambos os casos, o venres 14 ás 14.00 h CET.

De existir algún grupo que, tendo presentado a súa solicitude en prazo, non aparezan aptos nesta listaxe, poderán porse en contacto cos Locais de Ensaio do Concello da Coruña no enderezo de e-mail locaisdensaio@gmail.com.


Todos os grupos que finalmente resulten aptos estarán convocados á xuntanza de adxudicación de horarios. Nela, como é costume, iranse repartindo todos os horarios dispoñibeis segundo a orde estipulada no noso regulamento interno, precisando a asistencia dun representante de cada grupo (no caso de non respostar no intre no que lle toque escoller horario, ese grupo irá por orde para a listaxe de agarda).
Share:

Incrición obradoiros ou masterclasses

número de visitas

Participación e Innovación Democrática

Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña (CMIX)

Blog Archive